Pöytäkirja

Aika: 9.7.2016 kello 18:00 – 20.00
Paikka: Catfish Ranch, Riihitie 32 (Monni) 05800 Hyvinkää (Hausjärvi)
Paikalla: Pentti Tenno
Ann-Maria Tenno
Jukka Kivelä
Anneli Kivelä
Anssi Valkonen
Mari Valkonen
Karoliina Torp
Hannu Luode
Lea Kupsu

• Kokouksen avaus klo 18.26
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, valittiin A.Tenno, sihteeriksi valittiin A.Tenno, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, valittiin Hannu Luode ja Lea Kupsu ja tarvittavat kaksi ääntenlaskijaa, valittiin Hannu Luode ja Lea Kupsu.
• Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
• Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
• Esitettiin tilinpäätös, tilillä rahaa 317,14€. Tuloja 30€ ja menoja 0,53€. vuosikertomus, sihteeri esitteli vuosikertomuksen, joka liitteenä ja esitettiin tilintarkastajien lausunto, joka liitteenä.
• Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
• Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 2016 ja 2017:
– esitetään rotua ja lajia esim. Trail, Tampereen Hevosmessut tapahtumassa keväällä 2017
– Järjestetään info-tilaisuus miten järjestetään kisat, rakennetaan ns .ohjeistus, muistilista mitä pitää tehdä.
– Järjestetään kisoja useammassa paikassa, esim. Tennoilla, Valkosilla, Uotilassa, Amilla jne.
– Ehdotetaan kisajärjestäjille Allday Fee- järjestelmää, jotta kisamaksut eivät nousisi kohtuuttomiksi.
– Pyritään järjestämään kurssi, jossa käytäisiin läpi kisaamista ja siihen liittyviä nyansseja.
– Finnish Paint Championship järjestetään Lahnuksessa lokakuun alussa, saadaan mahdollisesti Amerikasta APHAn sponssaama tuomari,ehdotetaan järjestettäväksi Trail Challange, johon voi osallistua kaikki läikikkäät ja solidit samaan luokkaan, kuten Paint EM:ssä.
– Jäsenistö saadaan ajan tasalle ja kaikilta jäseniltä jäsenmaksu.
– Tehostetaan kilpailukutsujen mainontaa.
– Pyydetään jalostusagronomi Ria Kuokkasta luennoimaan Painttien perinnöllisistä sairauksista ja ruokinnasta.
– Aktivoidaan suomessa asuvia paint solidien ja tuplarekattujen hevosten omistajia kilpailemaan ja liittymään Suomen Painthevosyhdistykseen.

Tulo- ja menoarvio, tulot jäsenmaksut ja mahdolliset osallistumismaksut tapahtumiin/koulutuksiin. Menot: Nettisivut 4€/kk, joka kuitataan P.Tennon kortilla ja näin kuitataan A.ja P. Tennon jäsenmaksut, pankkikulut n.10€ . Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päätettiin pitään samana.

• Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Ann-Maria Tenno, vara pj. Pentti Tenno kansainvälisinä yhteistyöhenkilöinä Pentti Tenno ja Jukka Kivelä jäsensihteerinä ja sihteerinä jatkaa Karoliina Torp, Paint solid yhteyshenkilöksi nimettiin Mari Valkonen, rahastonhoitajaksi tulisi valita uusi henkilö, ehdotetaan tätä myöhemmin, kun sopiva henkilö ilmaantuu. muut jäsenet pysyvät samana.
• Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat: samat
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Ei muita käsiteltäviä asioita.
Päätetään kokous klo 20.12