Vuosikokous 2018, pöytäkirja

Aika: 13.1.2019 kello 15:00 – 18.00
Paikka: Rio Grande, Myyrmäki

Paikalla:

Ann-Maria Tenno
Anssi Valkonen
Mari Valkonen
Karoliina Torp
Hannu Luode
Lea Kupsu
Mika Säisänen
Maarit Linnekoski
Päivi Oikarinen

• Kokouksen avaus klo 15.19

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, valittiin A.Tenno, sihteeriksi valittiin K.Torp, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, valittiin Hannu Luode ja Anssi Valkonen ja tarvittavat kaksi ääntenlaskijaa, valittiin Hannu Luode ja Anssi Valkonen

• Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

• Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

• Esitettiin tilinpäätös, tilillä rahaa 90,35€. Tuloja 0€ ja menoja kilpailupalkinnot 56€ ja nettisivujen ylläpito 53,10€.

• Vuosikertomus, sihteeri esitteli vuosikertomuksen (3 kisat Lahnuksessa).

• Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

• Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018:
– Kannustetaan kilpailuiden järjestämiseen
– Finnish Paint Championship, toivotaan kilpailuille järjestäjää myös vuodelle 2019
– Jäsenistö saadaan ajan tasalle ja kaikilta jäseniltä jäsenmaksu
– Aktivoidaan Suomessa asuvia paint solidien ja tuplarekattujen hevosten omistajia kilpailemaan ja liittymään Suomen Paint-hevosyhdistykseen. Sääntömuutoksen myötä yksiväristen on nyt mahdollista kilpailla kirjavien kanssa samoissa luokissa
— suunnitellaan Paint-yhdistyksen vuosikalenteri vuodelle 2020

• Tulo- ja menoarvio, jäsenmaksut:
– Menot: Nettisivut 53,10€/v, kilpailupalkinnot 60e
– Tulot: Liittymismaksusta luovuttiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 20e. Kannatusjäsenmaksu päätettiin vapaavalintaiseksi. Mahdolliset Ullmaxin tuotteiden myynnin tuotot.

• Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Ann-Maria Tenno, sihteerinä jatkaa K. Torp, joka ottaa myös rahastonhoitajan toimen. Muita jäseniä hallitukseen kirjattiin Taija Kallio sekä Merja Uschanov, tiedustellaan vielä jäsenten halukkuutta hallitukseen.

• Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat: Taija Kallio, Merja Uschanov, varalla Maarit Linnekoski, Mika Säisänen

• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
– JJ Big Sky nostetaan jalostusoriiden Eliittiluokkaan jalostusohjesäännön mukaisesti
– Jäsenmaksun voi tänä vuonna kuitata väh. 60e tilauksella Ullmaxilta (yhdistuksen kautta)
– neuvotellaan jäsenetu Hepokala Oyn verkkokauppaan sekä Forest Trail-radalle
– Karoliina Torp selvittää tilin avaamista, ja sopivan tilin löytyessä avaa yhdistykselle uuden tilin jäsenmaksuliikennettä varten

• Päätetään kokous klo 17.30

Karoliina Torp             Ann-Maria Tenno
Sihteeri                      Puheenjohtaja

Anssi Valkonen           Hannu Luode
pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja